Propozície na stiahnutie vo formáte .pdf (veľkosť 60,154 kb)

INDIVIDUÁLNA CESTNÁ CYKLISTICKÁ ČASOVKA DO VRCHU z Makova, Velkých Karlovíc a Štiavnika na Kasárne 2017 - 3. ročník

Organizátor:
Cykloklub Turzovka, Sportovní klub Biatlon Velké Karlovice, obec Makov, obec Velké Karlovice, obec Šiavnik a Penzión Javorník v spolupráci s partnermi a sponzormi preteku

Kontakt: Mgr. Vladimír Pekár - 00421 905 576 506, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.ckturzovka.sk

Prihlášky: Registrácia na podujatie je spustená na www.atletikauni.cz od 22.8.2017 do 8.9.2017 vrátane. Na podujatie je možné prihlásenie aj priamo v deň preteku v mieste prezentácie za vyššie štartovné.

Termín: nedeľa - 10. septembra (září) 2017

Podujatie je súčasťou F O R C E  –  SPAC 2017/  Slezský pohár amatérských cyklistů
18. závod Slezského poháru 2017

Trať:
1. úsek časovky: štart od 10.30 hod.
Makov, Kopanice  (679 m n. m.) - Kasárne, Butorky (972 m n. m.) = 6,3 km; + 388 m
2. úsek časovky: štart od 12.30 hod.
Velké Karlovice, Podťaté - Světlá (630 m n. m.) - Kasárne, Butorky (972 m n. m.) = 5,0 km; + 402 m
3. úsek časovky: štart od 14.30 hod.
Štiavnik, Ráztoka  (565 m n. m.) - Kasárne, Butorky (980 m n. m.) = 6,0 km; + 468 m

Štartuje sa individuálne podľa pridelených štartovných čísel, bez ohľadu na kategóriu, v časových intervaloch 1 min., resp. 30 s podľa počtu účastníkov - na základe rozhodnutia rozhodcov pred prvým úsekom, v rovnakom poradí sa štartuje aj v druhom  a treťom úseku.
Pretekár sa musí dostaviť na miesto štartu včas podľa týchto propozícií a prideleného štartovného čísla.
Meranie času bude realizované čipovou technológiou.
V preteku je zakázaná tzv. jazda v háku.
Doprovodné vozidlá idúce s pretekárom sú zakázané!

Prezentácia: (zmena miesta prezentácie oproti predchádzajúcim rokom!)
Makov, Kopanice - rekreačné stredisko Kasárne - Penzión Javorník od 08.45 do 09.50 hod.,
prezentácia na detské preteky - v čase 12.30-13.30 hod. - deti štartovné neplatia!
možné parkovanie v stredisku

Štartovné:
8,00 EUR alebo 200,00 Kč - pre online prihlásených cez  www.atletikauni.cz
10,00 EUR alebo 250,00 Kč - pri prihlasovaní priamo pri prezentácii.
V oboch prípadoch je platba v hotovosti pri prezentácii.
(v cene jedlo, nápoj, 2 ks energetické tablety GT sport, organizačné zabezpečenie preteku, suvenír na pamiatku);
Deti štartovné na detské preteky neplatia.

Dĺžka trate: 17,3 km (6,3 km + 5,0 km + 6,0 km)
Prevýšenie: celkové + 1258 m (388 m + 402 m + 468 m)
Povrch trate: asfalt (hladký, miestami hrubozrnný), úsek z kockami, betón.

Kategórie: hlavný pretek
M - juniori = 15 až 18 rokov (2002 - 1999)
A - muži = 19 až 29 rokov (1998 - 1988)
B - muži = 30 až 39 rokov (1987 -  1978)
C - muži = 40 až 49 rokov (1977 -  1968)
D - muži = 50 až 59 rokov (1967 -  1958)
E - muži = 60 a viac rokov (1957 a skôr)
Ž - ženy = 15 až 34 rokov (2002 - 1983)
ŽB - ženy = 35 a viac rokov (1982 a skôr)

Detské kategórie: - trať do vrchu
chlapci do 6 rokov (2009 a mladší)
chlapci 7-9 rokov (2010 - 2008)
chlapci 10-12 rokov (2007 - 2005)
chlapci 13-14 rokov (2004 - 2003)
dievčatá do 6 rokov (2009 a mladší)
dievčatá 7-9 rokov (2010 - 2008)
dievčatá 10-12 rokov (2007 - 2005)
dievčatá 13-14 rokov (2004 - 2003)

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
Kategórie budú vytvorené, len ak sa do nej prihlásia minimálne traja pretekári!
Pretekári do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Výsledky:
Celkové poradie v kategórii je dané súčtom časov zo všetkých troch úsekov.
Pretekári môžu aj absolvovať len dve  resp. jednu časovku a v celkovom poradí budú zaradení až za posledného pretekára, ktorý absolvoval všetky tri úseky resp. dva úseky (podľa lepšieho dosiahnutého času).
Pretekári s absolvovaným len jedným, resp. dvoma úsekmi nemôžu byť zaradení v celkovom poradí na stupne víťazov.
Členové SPAC i když neobjedou všechny části časovky, budou zařazeni a brát body do celkového pořadí SPAC na pozici dojezdu, které bude určené podle výše napsaných podmínek. Takže, kdo nepojede všechny tři části, bude taky započítán do celkového pořadí, ale až za posledního, který objede vše.

Ceny:
- prví traja v každej kategórií (aj detské kategórie) - vecné ceny.
- finančná prémia 20,- € a vecná cena za najlepší celkový čas medzi mužmi, resp. ženami bez ohľadu na kategóriu.
- prémia za najlepší čas z Makov - Putovný pohár starostu obce Makov.
- prémia za najlepší čas z Velkých Karlovíc - Putovný pohár starostu obce Velké Karlovice.
- prémia za najlepší čas zo Štiavnika - Putovný pohár starostu obce Štiavnik.
- vecné ceny pre prvých troch z najlepšími časmi za každý úsek (podmienka - len tí, čo absolvujú všetky tri úseky).
- traja najlepší domáci účastníci medzi mužmi, resp. ženami z obce Makov, Velké Karlovice a Štiavnik


Časový rozpis:
08.45 - 09.50 hod.      - prezentácia pretekárov - Makov, Kopanice - rekreačné stredisko Kasárne  -
                                  Penzión Javorník
od 10.30 hod.            - štart prvého pretekára na 1. úseku
od 12.30 hod.            - štart prvého pretekára na 2. úseku
od 14.00 hod             - štart detských pretekov (po kategóriách na rôznu dĺžku trasy - 600 m až 2 km)
od 14.30 hod.            - štart prvého pretekára na 3. úseku
od 16.30 hod.            - vyhlásenie výsledkov - Penzión Javorník

Podmienky účasti:
- prilba na hlave počas celého preteku,
- pridelené štartovné číslo a čip na bicykli,
- vlastnoručne podpísaná štartovná listina pre štartom,
- štart na vlastné nebezpečenstvo,
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania,
- ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.
- počas preteku je zakázaná tzv. jazda v háku.
- vozidlá sprevádzajúce pretekára sú zakázané!

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii vyžadujeme písomný súhlas zákonného zástupcu (resp. trénera za klub).
2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a ich sprievodu a nimi spôsobené v súvislosti s pretekom.
4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
5. Štartové čísla ako aj čipy sú majetkom usporiadateľa resp. časomeračskej firmy, nesmú sa poškodzovať a upravovať, po skončení preteku sa vracajú, za prípadnú stratu čísla - 20,00 € (500,00 Kč) a čip 50,00  € (1250,00 Kč).
6. Preteky sa konajú za plnej cestnej prevádzky.
7. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
8. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou, v prípade zistenia odhodenia bude pretekár diskvalifikovaný.
9. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať.
10. Protesty je možné podať ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií preteku v Penzióne Javorník v označenej kancelárii preteku - pri vklade 10 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi vracia.
12. Účastník, ako aj zákonný zástupca svojím podpisom na prihláške berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
13. Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícii a pravidiel SPAC-u.
14. Preteká sa za každého počasia.
15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť alebo zrušiť kategóriu, pokiaľ v príslušnej kategórii nebudú klasifikovaní aspoň traja štartujúci.
16. Usporiadateľ zabezpečuje prevoz batožiny zo štartu do priestoru cieľa.
17. Účastník dobrovoľne súhlasí s použitím svojich osobných údajov na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasí so zverejnením osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných a výsledkových listín a súhlasí so zverejnením svojich fotografii z pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb.

A nezabudnite, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Všetkých pozývame......keď nie jazdiť - aspoň sa pozrieť a povzbudiť.