Tento rok vás pozývame na 21. ročník cyklistickej dvojčasovky na Semeteš v nedeľu 28. mája 2023 "O CYKLOKRÁĽA DROTÁRIE, ktorá má jednu VEĽKÚ zmenu.
Vzhľadom k veľkému nárastu áut po ceste medzi Veľkým Rovným a Turzovkou, sme od tohto roku prešli na horské bicykle a našli sme aj trasy k tomu účelu vhodné.
Presúvame štart a prezentáciu do obce Vysoká nad Kysucou, kde je dostatok miesta na parkovanie. Cieľ bude pri prvej aj druhej časti nad Semetešom - viď mapky v propozíciách.
Tam sa uskutoční občerstvenie aj vyhodnotenie podujatia ako po minulé roky.
Aj keď možno niektorí z vás oproti ceste na MTB veľa nenajazdia, veríme, že si cestu nájdete a prídete.
Tešíme sa na vašu účasť.

 

Propozície verejných cyklistických pretekov "O CYKLOKRÁĽA DROTÁRIE" na stiahnutie.

 

Cyklistická dvojčasovka - "O cyklokráľa Drotárie"

Pozývame všetkých registrovaných aj amatérskych cyklistov na horských bicykloch v nedeľu 28. mája 2023 na 21. ročník verejných cyklistických pretekov "O CYKLOKRÁĽA DROTÁRIE",

- prvý krát ako MTB - ktoré pozostávajú z dvoch časoviek do vrchu:

Vysoká nad Kysucou - Semeteš (5,940 km) a Veľké Rovné, Ivor - Semeteš (4,531 km).

 

Organizátori:

Cyklistický klub Turzovka, OZ Voľný ČAS, DHZ Vysoká nad Kysucou, RS SCK Tuzovka

Podujatie sa uskutoční s podporou obce Vysoká nad Kysucou a mesta Turzovka

Kontakt: Mgr. Vladimír Pekár - 0905 576 506, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Termín: nedeľa 28. mája 2023

Trať: Vysoká nad Kysucou - Semeteš (cieľ u Solíkovcov 300 m nad Semetešom) (5,940 km) a Veľké Rovné, Ivor - Semeteš (cieľ 200 m nad Semetešom) (4,531km).

Prezentácia: Vysoká nad Kysucou, námestie - OÚ - od 9.00 - 10.00 hod..

Predbežné prihlasovanie je možné cez e-mail do soboty 27.5.2023 do 17:00 hod. na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. (v prihláške uveďte: meno a priezvisko, rok narodenia - pre zaradenie do kategórie, klub - za ktorý budete súťažiť, platba pri prezentácii), urýchlite tak prezentáciu.

Miesto a čas štartu:

Spoločný štart prvej horskej časovky z Vysokej nad Kysucou, námestia o 10:30 hod., štart druhej časovky z Veľkého Rovného, Ivor o 12:30 hod..

Štartovné: 8,00 €, občerstvenie, nápoj, organizačné zabezpečenie preteku

Dĺžka, prevýšenie trate: 5,940 km/306 m + 4,531 km/269 m

Časovka z Vysokej nad Kysucou: odkaz na mapu - https://sk.mapy.cz/s/donurukuba

Časovka z Veľkého Rovného: odkaz na mapu - https://sk.mapy.cz/s/fajarapuna

Povrch trate: asfalt, hrubý asfalt, trávnatý povrch, lesná a poľná cesta

Kategórie:                                                                      

- bicykel - horský (šírka plášťa min. 44 mm)               

(len prvá časť dvojčasovky)

žiaci 13-15 rokov (chlapci, dievčatá)

super veteráni = nad 60 rokov

(obidve časovky)

dorast - 16-18 rokov (dorastenci, dorastenky)

ženy A = 19-39 rokov

ženy B = 40 rokov a viac

muži = 19-39 rokov

veteráni = 40-49 rokov

starší veteráni = 50-59 rokov
- elektrobicykel - spoločná kategória bez ohľadu na vek a pohlavie

Partner podujatia:

kabelky_logo_png_sk_cervene.png


Kategórie budú vytvorené, len ak sa do nej prihlásia minimálne traja pretekári!

Kategórie: žiaci a superveteráni nad 60 rokov absolvujú len prvú časovku z Vysokej nad Kysucou
Pretekári do 15 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
Ceny: prví traja v každej kategórií - vecné ceny, o lepšom umiestnení rozhoduje nižší súčet časov z oboch časoviek, resp. časovky.

Odmenení budú prví traja pretekári v každej vytvorenej kategórii - vecná cena.

Titul "Cyklokráľ" a "Cyklokráľovna" Drotárie získa pretekár resp. pretekárka za najrýchlejší dosiahnutý čas bez ohľadu na kategóriu - prepožičaná koruna kráľa, resp. kráľovnej na jeden rok.

Víťazom troch ročníkov zostáva koruna kráľa resp. kráľovnej natrvalo.

 

Vyhodnotenie pretekov: najneskôr o 14.30 hod. na Semeteši, Pohostinstvo "U Cipára".

 

Upozornenie pre parkovanie áut: parkovanie odporúčame využiť v priestore prezentácie - Vysoká nad Kysucou, námestie, nakoľko v priestore cieľa je parkovanie výrazne kapacitne obmedzené.

Usporiadateľ zabezpečí prevoz batožiny, oblečenia do priestoru cieľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť druhú časť časovky v prípade podmienok ohrozujúcich zdravie pretekárov.

Bližšie informácie: http://www.ckturzovka.sk

Podmienky účasti:

- podpísaný súhlas pretekára, resp. zákonného zástupcu s účasťou na vlastné riziko za plnej premávky,

- prilba na hlave počas celého preteku,

- štart na vlastné nebezpečenstvo,

- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,

- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania,

- ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.

Podmienky a povinnosti účastníkov:

1. Za štart pretekára mladšieho ako 15 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca, resp. zástupcu klubu (oddielu). V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.

2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.

3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a ich sprievodu a nimi spôsobené v súvislosti s pretekom.

4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.

5. Štartové čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať - vracajú sa !!!

6. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.

7. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny hasičov, rozhodcov a usporiadateľov.

8. Odpadky vhadzovať len do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou, v prípade zistenia zahodenia na trati - diskvalifikácia.

9. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať.

10. Protesty je možné podať ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií preteku Pohostinstvo "U Cipára" na Semeteši - pri vklade 10 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

11. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom na prihláške berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

12. Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícii.

13. Preteká sa za každého počasia.

14. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť alebo zrušiť kategóriu, pokiaľ v príslušnej kategórii nebudú klasifikovaní aspoň traja štartujúci. 

15. Usporiadateľ zabezpečí prevoz batožiny do priestoru cieľa.

A nezabudnite, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.